Morgen ved Bredevannet Motlys Storflom i Fotlandsfossen Reine i vinterdrakt
Landligge På vent Helleberghølen Storvågan i morgenlys
Ved Håelvens utløp Full storm over Feistein fyr Rullesteinstrand