Vinternatt i gamle Stavanger II Elveparti i Figgjo På vent Vintermorgen
Månafossen Morgenlys på
Sirekrok
Uværsnatt ved Feistein fyr Figgjoelven møter havet I
Hervikfjorden i morgenlys I Andasmauet Vinternatt i gamle Stavanger I På vei inn
Figgjoelven møter havet II Hervikfjorden i morgenlys II Landligge Håelvens utløp